Nguồn: Youtube

Hà Nội: Nhiều cửa hàng tạm đóng cửa | VTV24

VTV24
Người khác đang xem