Đội hình 11 đội trưởng xuất sắc nhất lịch sử Premier League

Nguồn: b o n g d a p l u s . v n

Trong lịch sử Premier League đã có rất nhiều người đội trưởng xuất sắc xứng đáng được xướng tên. 11 người trong số họ có thể xếp thành 1 đội hình.