Nguồn: Youtube

ISAAC | GIÁ NGÀY ĐẦU ĐỪNG NÓI THƯƠNG NHAU - LIVE VERSION | FAN MEETING

Isaac Official
Người khác đang xem