Nguồn: t h a n h n i e n . v n

Bản tin Covid-19 của Báo Thanh Niên trực tiếp lúc 20 giờ ngày 28.10.2021 tại địa chỉ thanhnien.vn, YouTube, Facebook của Báo Thanh Niên, trang Báo Thanh Niên trên 2 mạng xã hội Lotus và TikTok.