Nguồn: t h a n h n i e n . v n

Sau khi xuất hiện ổ dịch ổ dịch Covid-19, từ trưa 9.10.2021, làng hoa Vạn Thành (ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) phải thực hiện phong tỏa chống dịch Covid-19 ít nhất 14 ngày. Cũng từ đây, một đội xe tải nhẹ đã được lập ra để hỗ trợ người dân.