Nguồn: t h a n h n i e n . v n

Ngày 28.10 là ngày đầu tiên dịch vụ ăn uống ở TP.HCM được đón khách tại chỗ sau nhiều tháng tạm đóng cửa hoặc chỉ được bán mang đi vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.