Nguồn: t h a n h n i e n . v n

Sáng 13.10.2021, khi dịch bệnh Covid-19 tạm thời được khống chế, nhiều hành khách đã tới sớm để chờ làm thủ tục lên chuyến tàu SE8 vừa được thí điểm hoạt động trở lại.