Nguồn: t h a n h n i e n . v n

Gần 30 người từ nhiều tỉnh thành miền Tây được chính quyền sở tại ký giấy thông hành và men theo Quốc lộ 1 hướng TP.HCM để về quê nhà nhưng đều bị chốt kiểm soát Covid-19 của tỉnh Long An chặn lại.