Nguồn: t h a n h n i e n . v n

Sau khi đã khỏi bệnh Covid-19 hay đã tiêm vắc xin Covid-19, nhiều người đã tìm đến xét nghiệm kháng thể với hy vọng biết được mình có đủ kháng thể bảo vệ hay không. Nhưng liệu xét nghiệm kháng thể có trả lời được câu hỏi này?