Vào cua quá nhanh, xe đầu kéo phải trả giá đắt

Nguồn: t i e n p h o n g . v n

Vụ việc xảy ra mới đây tại Mỹ, một chiếc xe đầu kéo vào cua trên cầu với tốc độ cao nên đã mất trọng tâm và lật nghiêng.