Cách tập thở và vận động tại nhà cho cho F1 và F0

Nguồn: t r i t h u c c u o c s o n g . v n

Bác sĩ Nguyễn Thành Quân đến từ "Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành" hướng dẫn cách F0 và F1 có thể tập thở, vận động nhẹ tại nhà với 4 phần: hướng dẫn các cách tập thở, tư thế nghỉ ngơi, bài tập trên giường, các bài tập rèn luyện sức đề kháng.