Hyundai phát triển công nghệ cho xe bò ngang, quay đầu tại chỗ

Nguồn: t r i t h u c c u o c s o n g . v n

Hyundai không phải là công ty duy nhất trên thế giới đang thử nghiệm hệ thống bẻ lái thế hệ mới, song phát minh e-Corner Module của họ quả thực rất ấn tượng.