Nissan Patrol chạy hơn 1 triệu km trong 16 năm, vẫn sống khỏe

Nguồn: t r i t h u c c u o c s o n g . v n

(Kiến Thức) - Đối với nhiều người mê xe off-road, Nissan Patrol là một cái tên huyền thoại và chiếc xe xuất hiện trong bài viết này là một ví dụ tiêu biểu. Nó đã chạy hơn 1 triệu km trong 16 năm và vẫn sống khỏe.