Video: Âm mưu lật đổ ngôi vương của sư tử và cái kết của linh cẩu

Nguồn: t r i t h u c c u o c s o n g . v n

Không phải ngẫu nhiên mà sư tử được tôn vinh là con vật đứng đầu của muôn loài.