Video: Bị rắn hổ mang phun nọc tấn công, người phụ nữ hoảng sợ

Nguồn: t r i t h u c c u o c s o n g . v n

Thấy tiếng chó sủa, người phụ nữ đi ra xem xét tình hình thì bất ngờ bị con rắn hổ mang rướn người rồi phun nọc tấn công.