Video: Bộ lạc "chân đà điểu" kỳ lạ ở châu Phi

Nguồn: t r i t h u c c u o c s o n g . v n

Tộc người VaDoma ở quốc gia Châu Phi Zimbabwe là một trong những bộ lạc gây hiếu kỳ nhất trên thế giới. Thay vì 5 ngón chân bình thường, bàn chân của họ chỉ có 2 ngón, phồng to, giống như chân đà điểu.