Video: Cá sấu khổng lồ săn voi và cái kết bất ngờ

Nguồn: t r i t h u c c u o c s o n g . v n

Đang uống nước chú voi bỗng dưng la hét ầm ĩ, nhìn kỹ ai cũng hãi hùng với con ‘quái vật’ đang cắn nó