Video: Cậu bé thoát nạn diệu kỳ khi sang đường bất cẩn

Nguồn: t r i t h u c c u o c s o n g . v n

Đột ngột lao sang đường mà không chú ý quan sát, một cậu bé đã bị chiếc máy gặt cuốn vào gầm nhưng may mắn cậu bé thoát nạn.