Video: Cố tình gây sự với hà mã, sư tử cái trả giá đắt

Nguồn: t r i t h u c c u o c s o n g . v n

Mặc dù thoát chết nhưng chắc chắn đây là bài học nhớ đời của sư tử khi có ý định gây sự với hà mã.