Video: Đàn kền kền hung hãn cướp con mồi của báo săn và cái kết

Nguồn: t r i t h u c c u o c s o n g . v n

Chân lý thuộc về kẻ mạnh.