Video: Khỉ đầu chó hợp sức tấn công cá sấu để giải cứu thành viên

Nguồn: t r i t h u c c u o c s o n g . v n

Con khỉ tội nghiệp không thể tự mình thoát được hàm răng cá sấu, tuy nhiên cả đàn của nó đã không bỏ mặc thành viên của mình.