Video: Màn săn cá mập bằng tay không của thổ dân vùng Melanesia

Nguồn: t r i t h u c c u o c s o n g . v n

Chỉ cần một sợi dây rừng làm thòng lọng, cái phao được chế tạo từ gỗ và đôi tay đầy sức mạnh, ông Salam – một thổ dân ở vùng Melanesia thuộc Đông Bắc Australia đã bắt được một chú cá mập rất lớn.