Video: Nhóm đi rừng làm ngày chiếc bẫy “một đi không trở lại“

Nguồn: t r i t h u c c u o c s o n g . v n

Những người đi rừng luôn nắm trong tay kỹ năng sinh tồn ở nơi hoang dã.