Video: Rắn hổ mang lao ra khỏi đầu xe máy rồi tấn công người

Nguồn: t r i t h u c c u o c s o n g . v n

Khi thợ bắt rắn vừa dùng dụng cụ bẩy phần đầu xe ra thì con rắn hổ mang đột ngột lao lên với vẻ đầy khiêu khích.