Video: Sư tử giết linh cẩu trong chớp mắt

Nguồn: t r i t h u c c u o c s o n g . v n

 Con linh cẩu đã không có cơ hội sống sót nào khi rơi vào tầm ngắm của sư tử đực.