VIdeo: Thấy con rắn quấn vào bánh xe, người đàn ông liều lĩnh làm điều này

Nguồn: t r i t h u c c u o c s o n g . v n

Khi phát hiện con rắn lớn quấn vào bánh xe, người đàn ông tỏ ra khá bình tĩnh và xuống xe xử lý, còn người đàn ông đi cùng ghi lại đoạn clip.