Video: Thót tim khi cá mập lao qua lồng có thợ lặn ở bên trong

Nguồn: t r i t h u c c u o c s o n g . v n

Nếu chưa từng khiếp sợ cá mập, bạn sẽ nghĩ lại sau khi xem khoảnh khắc xảy ra ở quần đảo Guadalupe này.