Video: Trâu rừng một mình đại chiến cả đàn sư tử và cái kết

Nguồn: t r i t h u c c u o c s o n g . v n

Nhờ sự liều lĩnh cộng thêm quyết tâm không bỏ cuộc, con trâu rừng đã đánh đuổi được bầy sư tử và tạo ra màn thoát chết vô cùng khó tin.