Video: Vì sao bầu trời chuyển sang màu đỏ lúc hoàng hôn?

Nguồn: t r i t h u c c u o c s o n g . v n

Bầu trời hoàng hôn chuyển sang màu đỏ và da cam là do hiện tượng tán xạ của ánh sáng trong khí quyển.