Bến xe Hà Nội sẵn sàng hoạt động, dự kiến mở 8 tuyến liên tỉnh vào 13/10

Nguồn: v i e t n a m n e t . v n

Các công tác dọn dẹp vệ sinh, phun khử khuẩn, đặt các điểm khai báo y tế, test Covid- 19… đã được các bến xe thực hiện, sẵn sàng hoạt động trở lại vào ngày 13/10.