Chuyên gia phá khóa Mỹ nói gì về độ an toàn của khóa thông minh?

Nguồn: v i e t n a m n e t . v n

Với một ổ khóa thông thường, chuyên gia phá khóa này chỉ mất vài giây để bẻ, nhưng với khóa thông minh thì sao?