Đoàn xe máy hơn 200 người vượt nghìn cây số từ miền Nam qua Hà Nội về quê

Nguồn: v i e t n a m n e t . v n

Từ đêm 4/10 lượng người từ các tỉnh miền nam về quê đi qua chốt kiểm soát số 1 (Hà Nội) tăng đột biến. Thời gian cao điểm có hàng trăm người tập trung tại đây.