Đột nhập nhà máy sản xuất siêu chiến cơ F-35 lừng danh của Mỹ

Nguồn: v i e t n a m n e t . v n

Hiếm khi nào nhà máy sản xuất siêu chiến cơ F-35 lừng danh của Mỹ lộ diện trước công chúng.