Đường sách TP.HCM nhộn nhịp ngày đầu mở cửa lại

Nguồn: v i e t n a m n e t . v n

Sau hơn 4 tháng tạm ngưng hoạt động kể từ ngày 28/5 vì Covid-19, sáng 9/10, Đường sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM đã mở cửa đón khách trở lại.