Giải cứu trẻ em vùng lũ nhờ khung sắt bắc qua các mái nhà ở Ấn Độ

Nguồn: v i e t n a m n e t . v n

Đội cứu hộ đã dùng các khung sắt tạo thành ‘cầu tạm’ bắc qua các mái nhà để giải cứu người dân bị mắc kẹt.