Lớp học dã chiến trong dịch Covid-19 ở TP.HCM

Nguồn: v i e t n a m n e t . v n

Ban phòng, chống dịch quận Bình Thạnh, TP.HCM đã tổ chức các lớp học dã chiến, lắp đặt wifi để các em học sinh học online.