Người Hà Nội xếp hàng tiêm mũi vắc-xin Vero Cell đầu tiên

Nguồn: v i e t n a m n e t . v n

Ghi nhận trong sáng nay, nhiều điểm tiêm chủng của quận Hà Đông, Hà Nội được vận hành trong trật tự, đảm bảo giãn cách.