Những 'đêm trắng' thần tốc tiêm vắc- xin Covid-19 ở Hà Nội

Nguồn: v i e t n a m n e t . v n

Hà Nội đang trong những ngày thực hiện chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử, các điểm tiêm vắc- xin Covid-19 hoạt động hết công suất. Có những điểm tiêm đến 1 giờ sáng…