Những mảnh đời bơ vơ mùa dịch

Nguồn: v i e t n a m n e t . v n

Mỗi ngày hàng trăm người vô gia cư ở Hà Nội lại trông ngóng từng bữa cơm từ thiện được phát – đó là nguồn sống duy nhất mà họ có thể trông chờ trong mùa dịch.