Nuôi dưỡng thành công em bé sinh non 0,4 kg, nhẹ nhất Việt Nam

Nguồn: v i e t n a m n e t . v n

Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa nuôi dưỡng thành công bé sinh non nhẹ cân nhất tại Việt Nam - chỉ nặng 0,4 kg khi chào đời