Siêu dự án sản xuất năng lượng nhiệt hạch 22 tỷ USD

Nguồn: v i e t n a m n e t . v n

Hơn 22 tỷ USD cùng với nỗ lực của nhiều quốc gia trên thế giới nhằm hiện thực hóa năng lượng nhiệt hạch hạt nhân.