Ùn tắc nối dài cả hai chiều ở điểm chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ

Nguồn: v i e t n a m n e t . v n

Với việc chỉ mở 3 làn đường chiều vào, 2 làn đường chiều ra để siết chặt kiểm tra, hiện tượng ùn tắc giao thông cả hai chiều đã xảy ở điểm chốt Pháp Vân- Cầu Giẽ vào chiều nay.