Vắng khách, tiểu thương vẫn vui mừng vì chợ Bến Thành mở cửa trở lại

Nguồn: v i e t n a m n e t . v n

Sau 5 ngày TP.HCM nới lỏng giãn cách kể từ 1/10, đến nay một số chợ truyền thống đã mở cửa trở lại.