Bản tin 12/10: Cả nước thêm 2.949 ca COVID-19

Nguồn: y o u t u b e

Cả nước thêm 2.949 ca COVID-19; Cảm xúc ngày làm việc cuối của đoàn bác sĩ Cao Bằng ở TP.HCM... là những tin chính trong bản tin tối nay.