Bản tin 13/10: Thêm 3.461 ca COVID-19; Bến xe Hà Nội tất bật chuẩn bị mở lại

Nguồn: y o u t u b e

Cả nước thêm thêm 3.461 ca COVID-19; Bến xe Hà Nội tất bật chuẩn bị mở lại... là những tin chính trong bản tin tối nay.