TRỰC TIẾP: 'Dân hỏi - Thành phố trả lời' ngày 15/9

Nguồn: y o u t u b e

Chương trình "Dân hỏi – Thành phố trả lời" ngày 10/9, sẽ giải đáp những thắc mắc của người dân quận Tân Bình và huyện Cần Giờ về các vấn đề đang tồn tại.