Trực tiếp: Lãnh đạo TP.HCM đối thoại về khôi phục kinh tế trong điều kiện mới

Nguồn: y o u t u b e

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng sẽ giải đáp những thắc mắc của người dân và doanh nghiệp, liên quan đến khôi phục kinh tế trong điều kiện bình thường mới.