TRỰC TIẾP: PCT TP.HCM Lê Hòa Bình trả lời về kế hoạch chống dịch sau 15/9

Nguồn: y o u t u b e

Chương trình "Dân hỏi – Thành phố trả lời" ngày 13/9, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình giải đáp về kế hoạch chống dịch và phục hồi kinh tế sau 15/9.