Trực tiếp: Phó Chủ tịch TP.HCM trả lời về nới lỏng giãn cách từ 1/10

Nguồn: y o u t u b e

20h tối nay, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan sẽ tham gia chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời" để thông tin thêm về nới lỏng giãn cách và gói hỗ trợ đợt 3.