Video: Bị cuốn vào gầm máy gặt, cậu bé thoát chết thần kỳ

Nguồn: y o u t u b e

Đột ngột lao sang đường không quan sát, cậu bé đã bị chiếc máy gặt cuốn và thoát chết thần kỳ.